Sunday, 1 January 2012

Thờ Tượng Phật Bà Quan Âm

Tôi đọc thấy một câu chuyện rất ngắn nhưng rất hay, nên tôi rất muốn kể lại câu chuyện nầy cho mọi người, đó là một câu chuyện trong một quyển sách của cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa, câu chuyện có  tựa đề  là “Bà Năm Cây Thị”, nhưng căn cứ vào nội dung, ý nghiã, mục đích ..., câu chuyện, tôi muốn chọn một tựa đề khác là “Thờ tượng Phật Bà Quan Âm”.

Bà Năm Cây Thị là biệt danh của một thương buôn giàu có, chỉ trong vòng 10 năm mà Bà Năm Cây Thị đã gây dựng được một sản nghiệp to lớn! Đó là do Bà đã tận dụng những mánh khóe gian lận trong việc mua bán như cân non, bán thiếu, nói dối, đầu cơ tích trữ, mua rẻ, bán mắc, vân vân và vân vân, bất chấp mọi thủ đoạn làm giàu, miễn làm sao để có tiền thì bà làm, càng nhiều tiền càng tốt!

Mãi cho đến một hôm, Bà Năm Cây Thị bị bắt giam vì những việc làm tráo trở, vi phạm luật pháp kinh doanh, bà bị Toà xử phạt tịch biên tài sản! Bao nhiêu tiền của Bà góp nhặt trong 10 năm buôn bán, phút chốc bỗng  tan biến hết, không còn một đồng nào! Bà Năm không hề ăn năn những tội lỗi của bà đã làm, những sai lầm của bà đã phạm, mà Bà lại oán trời, trách đất đã không thương sót, cứu giúp Bà, đã để cho bà phải chịu cảnh khổ tù tội, tán gia bại sản! .

Lâu nay, trong nhà, Bà Năm vẫn thờ cúng pho tượng Phật Bà Quan Âm mà bà đã phải cúng dường nhiều tiền bạc nhang đèn hương khói ở ngôi chùa nổi tiếng trong vùng để thỉnh về! Bà Năm vẫn tin rằng nhờ sự thờ cúng chuyên cần pho tượng Phật Bà Quan Âm nầy mà trong thời gian qua, Bà Năm đã làm ăn khá giả, phát đạt, giàu có, bình an...!

Bây giờ, đứng trước những tai hoạ từ đâu giáng xuống, bà Năm cho rằng Pho Tượng Phật Bà Quan Âm đã không còn linh nghiệm nữa, thay vì Pho Tượng tiếp tục giúp đỡ bà thì nay Pho Tượng đã quay ra hãm hại bà, cho nên bà Năm quyết định mang Pho Tượng Phật Bà Quan Âm trả lại cho nhà Chùa. Khi Bà Năm mang Tượng Phật bà Quan Âm trả lại cho Chùa với những lời lẽ trách phiền Pho Tượng Phật Bà Quan Âm nay không còn linh nghiệm nữa, Nhà Sư Trụ Trì ôn tồn nói: 

“Đây là lỗi của tôi, vì khi Bà thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm, tôi đã không giải thích rõ rang. Đức Phật Bà Quan Âm linh nthiêng lắm, Ngài thường cứu khổ cứu nạn cho những ai cầu cứu đến Ngài, nhưng xin đừng xem Đức Phật Bà Quan Âm như một vị Thần Linh sẽ ban ơn phước, lợi lộc cho những ai thờ cúng Ngài! Ngài không hề giúp đỡ cho những ai hối lộ Ngài, không hề giúp cho những ai dâng cúng lễ vật cho Ngài, cũng không hề giúp đỡ cho những ai ngày ngày qùy lạy Ngài! Đức Phật Bà Quan Âm không phải là hạng Thần Thánh đó!”.

“Phải nên nhớ là Đức Phật Bà Quan Âm không bao giờ cứu vớt những kẻ gian ác, những kẻ gian tham, những người xấu xa...vì cứu giúp những kẻ nầy thì có khác gì là khuyến khích họ tiếp tục làm những chuyện gian ác, tham lam, xấu xa...Phật Bà Quan Âm linh ứng lắm, nhưng mà Ngài chỉ cứu giúp những ai ăn hiền, ở lành, tu nhơn, tích đức...Khi Bà đến thỉnh Tượng Phật Bà Quan Âm, tôi nghĩ là bà sẽ dốc lòng tu hành, làm việc thiện lương, cứu giúp người đời, chớ tôi đâu ngờ là bà thỉnh Tượng Phật Bà Quan Âm chỉ để phụ giúp bà làm những chuyện gian tham, xấu xa, Phật Bà Quan Âm tuyệt đối không thể giúp Bà làm những chuyện như vậy!”

Sau khi nghe Nhà Sư giảng giải về ý nghiã, mục đích thờ tượng Phật Bà Quan Âm, Bà Năm dần dần thấu hiểu những lỗi lầm của bà đã sai phạm trong thời gian qua, Bà Năm xin thỉnh lại Tượng Phật Bà Quan Âm về nhà thờ lại, nhưng mà lần nầy Bà năm sẽ thờ cúng tượng Phật bà Quan Âm với những hành động mới, những tư tưởng mới, những tư tưởng đúng, những ý nghiã hay, đẹp, cao qúi: Thờ Phật Bà Quan Âm là thờ lòng từ bi của Đức Phật, thờ lòng bác Ái của Đức Phật, và cũng là thờ sự ngay thẳng, sự thật thà, sự công minh, sự chính trực...

Phật là Thần Linh cho nên Phật không cần ai xưng tụng Phật, Phật là Bậc Cao Cả thì Phật đâu cần ai tâng bốc Phật, đâu cần ai xưng tụng Phật, đâu cần ai xưng danh Phật, chỉ có những hạng phàm phu, tục tử mới phải cần đến những thứ lời lẽ xưng tụng, nịnh bợ, tâng bốc.... Phật là Thần Thánh siêu nhiên, siêu hình, Phật không có nhu cầu vật chất như ăn, hay uống gì hết, cho nên Phật không cần ai cúng kiếng Phật, dù là cúng kiếng bông trái, hoa qủa gì Phật cũng tuyệt đối không cần. 

Phật là Thần Thánh, Phật chỉ cần những nhu cầu tinh thần, đạo đức, tâm linh..., cho nên những hành động của chúng ta như: từ bi, bác ái, ban ơn, bố đức... cho đời chính là những hành động thờ kính Phật, hành động giúp đỡ người đời có nghiã là cúng kiếng Phật, thái độ qúy trọng người đời có nghiã là quý kính Phật! Qùy lạy Phật mà ngược đãi kẻ khác, khinh khi người đời, coi thường, coi rẻ những ai thua kém mình..., thì dù có thờ cúng bao nhiêu tượng Phật, dù có thờ cúng Tượng Phật gì, tất cả cũng đều hoàn toàn vô nghiã, hoàn toàn vô ích, không phải là hành động thờ kính Phật Trời, tôn trọng Thần Thánh.

NGUYÊN TRINH


No comments:

Post a Comment