Sunday, 27 November 2011

Linh hồn trẻ con, Linh hồn bào thai


Đề tài: Linh Hồn Bào thai

Câu hỏi: 
Hiện nay có rất nhiều người tin vào lời nói của những Ông Bà Thầy Đồng Bóng cho là: khi mang thai bị hư thai, hoặc phá thai thì phải lập bàn thờ, hoặc sinh con ra vài tháng, vài năm tuổi mà nuôi không được thì cũng phải thờ, nếu không thờ thì chúng sẽ phá rối khiến cho cha mẹ bị ốm đau, bệnh hoạn, rủi ro, làm ăn thất bại, vân vân, nếu thờ thì chúng sẽ giúp đỡ phò hộ được những điều may mắn, tốt lành, khỏe mạnh, vân vân, những điều nầy có đúng không?

Trả lời:
Linh hồn con người, linh hồn người sống, linh hồn người chết, Linh hồn bào thai, linh hồn trẻ con, vân vân, là những vấn đề thuộc về lãnh vực, thế giới Tâm Linh siêu hình, tức những vấn đề không thuộc phạm vi khoa học, cho nên rất khó kiểm chứng, rất nhiều điều còn mông lung, mơ hồ, hiện chưa có nhiều nghiên cứu xác thực về những vấn đề nầy. 
Sự hiểu biết về những vấn đề thuộc lãnh vực Tâm Linh siêu hình như vấn đề Linh Hồn, hiện nay còn rất nhiều hạn chế, ngay cả những vị Thầy Tâm Linh chân chính cũng chỉ biết được những điều rất giới hạn những gì về Linh Hồn và về thế giới Tâm linh Siêu Hình, cho nên những gì những ông bà Đồng Bóng, không phải là những người Thầy Tâm Linh Chân Chính, nói về những linh hồn trẻ con, linh hồn bào thai, vân vân, đều là những điều không xác thực, không chính xác, không đáng tin.

Theo lời Thầy Đáng, vị Thầy Tâm Linh của ngành Nhân Điện, thì linh hồn của một đứa trẻ chỉ đến với thể xác đứa bé khi thể xác của đứa bé đã có đầy đủ những điều kiện tốt lành để sinh ra đời, thông thường là linh hồn đến với thân xác đứa bé đúng lúc đứa bé sinh ra đời, không sớm cũng không trễ .

Ngay cả khi linh hồn đứa trẻ tới sớm bên cạnh bào thai để chờ đợi, nhưng vì lý do nào đó, mà đứa trẻ vẫn chưa sinh ra được, thì linh hồn chờ đầu thai vẫn phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi đứa trẻ chào đời, cụ thể là lúc nó đã sẵn sàng cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, lúc đó Linh Hồn mới nhập vào thể xác của đứa trẻ, linh hồn chờ đầu thai sẽ không nhập vào thai nhi, nếu thể xác của thai nhi hoặc đã chết từ trong bụng Mẹ, hoặc vì lý do gì đó nên không sống được khi chào đời.
Trường hợp linh hồn đầu thai đã đến đứng kề bên chờ đợi thai nhi ra đời, nhưng vì lý do gì đó khiến thai nhi không thể ra đời, hoặc là thai nhi chết vì lý do gì đó, thì linh hồn đến để đầu thai, hoặc là sẽ cố chờ đợi một thời gian sau, có thể lâu đến một vài năm sau, chờ đợi đến khi người Mẹ sinh đứa con kế tiếp, hoặc sẽ tìm đến một thai nhi khác để đầu thai.

Cho nên chúng ta không cần phải quan tâm về sinh mạng của linh hồn bào thai, không ai biết được chuyện linh hồn đó nhập vào bào thai nầy là tốt, hay nhập vào bào thai khác tốt, tại sao Linh Hồn nhập vào bào thai nầy, tại sao Linh Hồn nhập vào bào thai khác, vân vân, tất cả những chuyện nầy thuộc thẩm quyền quyết định, an bày, xếp đặt, vân vân,  của Thượng Đế, Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, Siêu hình, không phải chuyện chúng ta , chuyện chúng ta không thể lo, chúng ta không làm gì được, chúng ta không nên bận tâm.

Tóm lại thì chuyện bào thai không sống được, vì chưa có linh hồn hội nhập thể xác, cho nên chúng ta không phải bận tâm về chuyện linh hồn của bào thai, linh hồn một khi hội đủ điều kiện để đầu thai thì, vì bất cứ nguyên nhân, lý do gì khiến cho linh hồn không nhập được thể xác của thai nhi nầy, thì linh hồn đó sẽ tìm đến một thể xác thai nhi khác. 
Điều quan trọng là linh hồn đó có hội đủ điều kiện để đầu thai hay chưa, điều nầy rất quan trọng, vì nếu linh hồn đó chưa hội đủ các điều kiện để đầu thai, thì linh hồn đó chưa thể đầu thai, nhưng điều quan trọng nầy, sự trưởng thành của một linh hồn, sự hội đủ điều kiện đầu thai của Linh Hồn, làm sao mới là đủ điều kiện, làm sao mới trưởng thành, vân vân, thì chỉ có Thượng Đế mới biết, chúng ta, những con người bình thường không ai biết, những ông Bà Thầy Đồng Bóng cũng không có khả năng Tâm Linh siêu đẳng nầy, cho nên những ông Bà thầy Đồng Bóng không thể biết.

Tính chất và tình trạng Linh Hồn của những Bào Thai là như vậy, cho nên chuyện thờ những Linh hồn nầy là không đúng, là sai lầm, tai hại...là bởi vì thờ một linh hồn thì có ý nghiã là lưu giữ Linh Hồn nầy, là không cho Linh Hồn nầy đầu thai, điều nầy thì trái với tự nhiên, và trái với ý muốn của Thượng Đế, là có tội với Thượng Thiên, điều nầy còn có lỗi với Linh Hồn.

Một Linh Hồn đã tới lúc đầu thai, nhưng nếu vì một nguyên nhân, một lý do gì đó nên không đầu thai được vào thân xác nầy, thì Linh hồn đó sẽ hoặc tự động đi tìm kiếm một thân xác khác để đầu thai, hoặc Thượng Đế sẽ can thiệp để xếp đặt một thân xác khác cho Linh Hồn nầy, đây chuyện của Linh Hồn và chuyện của thượng Đế, không phải chuyện của chúng ta.

Điều chúng ta cần biết là: chúng ta không được quyền níu giữ Linh Hồn nầy lại, bằng bất cứ hình thức nào, thờ tự, cúng kiến, van vái... là những hình thức níu giữ Linh Hồn, là làm phiền, làm hại Linh Hồn, chớ không phải là giúp đỡ Linh hồn. Cho nên, chúng ta không được thờ tự Linh Hồn nầy, không được làm lỡ những cơ hội, hành trình đầu thai của Linh Hồn nầy, mà chúng ta, những Học Viên Nhân Điện còn có nhiệm vụ, có bổn phận phải giúp đỡ cho Linh hồn nầy, bằng cách cầu nguyện cho Linh hồn nầy siêu thoát.
Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn không được sinh ra nầy được siêu thoát, có nghiã là cầu nguyện cho Linh Hồn nầy sớm được đầu thai trong một thân xác khác, chữ siêu thoát đầy vẻ triết lý, siêu hình, thực tế chỉ có nghiã như vậy thôi, nghiã là linh hồn được tái kiếp, đầu thai.

Điều nầy người đời cũng thường làm, các tôn giáo cũng thường làm, nhưng thực tế rất khó có kết quả, đặc biệt là đối với ngành Nhân Điện thì trên nguyên tắc, người Học Viên Nhân Điện nào cũng có khả năng Tâm linh để thực hiện việc làm khó khăn nầy, một đặc điểm và là một đặc quyền của người học Viên Nhân Điện trên lãnh vực Tâm Linh.

Khi khai mở Luân Xa cho một Học Viên Nhân Điện, Thầy Đáng đã ban cho Học Viên Nhân Điện cái quyền năng khả năng Tâm Linh nầy, quyền năng khả  năng cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát ( ý nghiã đích thực của việc khai mở Luân xa là khai mở quyền năng khả năng Tâm linh siêu hình).

Quyền năng khả năng Tâm Linh siêu hình là cái làm nên công qủa, công đức của người Học Viên Nhân Điện, bằng cách giúp cho Linh Hồn siêu thoát, linh hồn đầu thai... đó là thành quả lớn nhất của người Học Viên Nhân Điện, chỉ cần một thành quả duy nhất nầy thôi, thì cũng đã đáng công, đáng của để chúng ta trở thành một Học Viên Nhân Điện, không có công qủa công đức nào lớn hơn là việc cứu rỗi được một Linh Hồn.
Với những đứa trẻ đã sinh ra đời hẵn hoi rồi, có đứa đã sống được 3tuổi,  5 tuổi, 7 tuổi rồi mà chết thì linh hồn nó thế nào? Có nhiều trường hợp những đứa bé chết trẻ đã đầu thai vào những gia đình khác, có bằng chứng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều chuyện đầu thai kỳ lạ ở Ấn Độ, ở Việt Nam cũng có những chuyện đầu thai kỳ lạ nầy.

Những đứa bé đầu thai sớm, nghiã là mới chết chưa bao lâu thì đã đầu thai, trai có, gái có, có thể vẫn nhớ một số chuyện tiền kiếp, vẫn nhận biết được cha mẹ, ông bà...kiếp trước của nó, là những câu chuyện có thực, có tên tuổi, có hình ảnh rõ ràng trên báo chí hàng ngày.

 Với những câu chuyện rất thực về linh hồn nầy, chúng ta có thể công nhận chuyện đầu thai của những linh hồn chết trẻ, có đặc điểm chung là chuyện linh hồn đầu thai rất sớm, càng đầu thai sớm thì chúng càng dễ nhớ chuyện xưa, nhớ chuyện tiền kiếp; đặc điểm thứ hai là thai nhi kiếp sau của chúng thường có những liên hệ không gian, thời gian với lúc đứa trẻ chết. Thí dụ như chuyện một người đàn bà đang mang bầu tình cờ đi ngang qua chỗ đứa trẻ vừa mới chết, linh hồn đứa trẻ vừa mới chết đã theo thai nhi trong bụng người Mẹ đang mang bầu đứa con.( Chuyện nầy do chính đứa trẻ đã nói ra khi nó biết nói chuyện)

Bởi vì linh hồn đứa trẻ vừa mới chết có thể theo một thai nhi nào mà nó gặp lúc nó mới vừa chết, cho nên linh hồn có thể hội nhập vào một đứa trẻ khác giới tính với đứa trẻ trước, có nghiã là một đứa trẻ trai có thể đầu thai vào một thân xác đứa trẻ gái, và ngược lại, một đứa bé gái có thể đầu thai vào thân xác của một đứa bé trai. Cũng đã có một trường hợp thật đặc biệt đã xảy ra trên thế giới, đó là chuyện một đứa bé gái, một ngày kia đã bỗng nhiên nói với ba mẹ nó rằng: nó chính là linh hồn của anh trai của nó đã chết trước kia, nhưng vì tình yêu thương của ba mẹ nó, cho nên nó vẫn lưu luyến bên cạnh ba mẹ, và sau cùng thì nó đã đầu thai vào thân xác đứa em gái của nó.
Qua những câu chuyện trên đây, chúng ta thấy là: khi một thân xác chết thì Linh Hồn của Thân xác nầy tìm đến một thân xác khác để đầu thai, thân xác chết càng trẻ thì linh hồn càng sớm đi tìm một thân xác khác, một thân xác càng trẻ thì càng có ít những ràng buộc tinh thần, vật chất với Linh Hồn, cho nên Linh Hồn nầy càng sớm siêu thoát, tức là càng sớm xa rời thể xác chết, để tái kiếp, đầu thai làm người.
Đó là qui luật tâm linh, là quá trình biến đổi của một Linh hồn, hành trinh tiến hoá của một Linh Hồn, một hành trình bắt buộc không có một Linh Hồn nào có quyền từ chối, bởi vì đó là qui luật Tâm linh của Thượng Đế, cho nên không có một ai, không có một con người nào làm trái được, không một Linh hồn nào cưỡng chống được qui luật tiến hoá, vận hành, biến đổi, luân hồi... của Thượng Thiên: qui luật chết rồi đầu thai.

Đầu thai là một qui luật tất yếu, hiển nhiên, bắt buộc... của tất cả mọi linh hồn, linh hồn con người, và cả linh hồn loài vật, linh hồn cây cỏ, linh hồn thiên nhiên...nhưng chỉ riêng có con người là may mắn nhất, và Học Viên Nhân Điện còn là người may mắn hơn tất cả. Bởi vì Thầy Đáng nói rằng: Linh hồn con người là linh hồn cao cấp nhất trong tất cả các loại linh hồn trần gian, cao cấp hơn linh hồn của tất cả mọi giống loài cây cỏ, thú vật.., phải qua rất nhiều quá trinh tiến hoá, tu hành..., linh hồn các loài mới có thể tiến hoá lên thành linh hồn con người.
Điểm quan trọng nhất là quan điểm về chiều hướng con đường tiến hoá Tâm linh nầy của Thầy Lương Minh Đáng, quan điểm hoàn toàn khác biệt với quan điểm Tâm linh “Luân Hồi” của Ấn Độ Giáo. Con đường tiến hoá tâm linh theo quan điểm của thầy Đáng là con đường một chiều, có nghiã là linh hồn muôn loài một khi đã tiến hoá thành linh hồn con người rồi, thì sẽ không có chuyện linh hồn con người trở lại thành linh hồn muôn loài. 
Đây là một quan điểm tâm linh vô cùng mới mẽ và vô cùng quan trọng đối với thế giới và con người, một cuộc cách mạng tư tưởng, và là một Đại cách mạng tư Tưởng, Đại cách mạng Tâm linh Nhân loại, vì nó sẽ mở ra một chân trời Tâm linh mới, chân trời tâm Linh hoàn toàn mới, vì nó giải phóng con người thoát khỏi những ràng buộc tư tưởng, quan niệm “Luân Hồi” của Ấn Độ Giáo trong mấy ngàn năm qua.

Với quan điểm Tâm Linh cách mạng, hoàn toàn cách mạng, hoàn toàn mới lạ, khác biệt... của Thầy Lương Minh Đáng, chúng ta sẽ không còn lệ thuộc vào những tập tục thờ cúng lâu nay nữa, với quan niệm Linh Hồn tiến hoá, linh hồn biến đổi, linh hồn đầu thai...chúng ta sẽ không thờ tự, không cúng kiếng, không cầu nguyện, không tế bái, không tụng niệm....., bởi  vì những cái nầy, theo quan niệm Tâm linh mới mẽ của thầy Đáng, nó sẽ trở ngại con đường tiến hoá Tâm linh của Linh Hồn.

Đây là quan điểm tâm linh về Linh Hồn con người của Thầy Đáng, quan điểm nầy chỉ đòi hỏi Linh Hồn siêu thoát, không lưu giữ Linh Hồn người chết, không cầu nguyện sự giúp đỡ của Linh Hồn người chết, nhưng Thầy Đáng cũng luôn luôn nói đến chuyện “phong tục, tập quán, tín ngưỡng..” của người đời, và vì những điều nầy cho nên Thầy Đáng không cấm đoán Học Viên Nhân Điện vẫn tiếp tục thờ tự, cúng kiếng ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên..., ngay cả ngành Nhân Điện trước kia có bàn Thờ”Tổ Tiên Nhân Loại”, còn bây giờ có them Bàn Thờ Thầy Lương Minh Đáng, mỗi năm còn có lễ giỗ Thầy Lương Minh Đáng.

Nhưng phải luôn nhớ rõ là sự thờ cúng của chúng ta đối với Ông Bà, Cha mẹ, Tổ Tiên... là chuyện phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo.., chúng ta thờ tự vì đạo đức, vì lễ nghi, vì tấm lòng...,chớ không phải là vì những chuyện mê tín, dị đoan theo kiểu ông Đồng, bà Bóng, cho nên chúng ta phải luôn luôn đơn giản hoá mọi phương tiện, hình thức thờ cúng, tế lễ, phải nhớ là không có linh hồn nào về hưởng những thứ lễ vật chúng ta dâng cúng, ngay cả Thần Thánh cũng không hề đòi hỏi bất cứ thứ lễ vật nào của chúng ta, Thần Thánh là Tâm Linh Siêu Hình thì không khi nào hỏi những thứ lễ vật vật chất bông hoa, trà bánh, heo gà...
Chuyện thờ cúng linh hồn là như vậy, chỉ là chuyện phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hoá..., mặc dù biết rõ là sai lầm, nhưng tạm thời chúng ta chưa thể bỏ được, tạm thời chúng ta vẫn duy trì như những phương tiện để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với những bậc Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên...

Cho nên chuyện mấy ông Bà Đồng Bóng nói rằng nếu không thờ những linh hồn thai nhi, trẻ con thì sẽ bị nó quấy phá, làm hại, nếu thờ tự thì nó sẽ phù hộ, giúp đỡ, vân vân, là những điều hoàn toàn sai, là lừa gạt, dối trá, hù doạ ...., chúng ta không nên tin, chúng ta không nên nghe! Một linh hồn người lớn mà khi thân xác chết, linh hồn cũng không có khả năng hại người thì huống chi là một linh hồn của một thai nhi, hay linh hồn của một đứa trẻ con, mà khi Linh hồn không thể làm hại ai, thì linh hồn cũng không thể giúp đỡ ai được.
Không khi nào có chuyện một linh hồn nào đó sẽ giúp đỡ, phù trợ cho người nào thờ tự mình, Thượng Đế không cho bất cứ linh hồn nào có những quyền năng khả năng tâm linh nầy, Thầy Đáng nói “chỉ có con người giúp con người”, con người bằng xương bằng thịt mới giúp được con người, không phải là linh hồn siêu hình.

Thượng Đế còn không đặt điều kiện gì với con người, Thượng Đế luôn giúp đỡ con người, nhưng Thượng Đế không hề bắt chúng ta phải thờ phượng, tế lễ, cúng lạy... Thượng Đế, thì làm sao Thượng Đế để cho một linh hồn nào đó được quyền thờ tự, cúng bái, bỗng lộc...không thể có chuyện nầy, càng không thể nào có chuyện nếu không thờ tự thì sẽ bị linh hồn đó làm hại, quấy phá..., điều nầy tuyệt đối không, Thượng Đế không bao giờ cho phép bất cứ linh hồn nào được làm những chuyện như vậy.

Với quan niệm tâm linh của thầy Đáng thì, một người chết, bất kể là chết già hay chết trẻ, linh hồn của người nầy bắt buộc cũng phải tiến hoá theo một qui trinh nhất định của Thượng Đế, nếu may mắn họ sẽ tiến hoá nhanh, không may mắn họ sẽ tiến hoá chậm, nhưng nhanh hay chậm, trước sau gì họ cũng sẽ phải tiến hoá, phải đi lên, phải đầu thai, tái kiếp...

Cho nên công việc của chúng ta, những người tu hành có trình độ, có tri thức, có tư cách, có Đạo Đức, có tâm linh..., chúng ta không được kềm hãm, ngăn chận con đường tiến hoá của các linh hồn, chúng ta kkhông được thờ cúng các linh hồn, mà chúng ta phải giúp đỡ các Linh Hồn, thờ cúng các Linh Hồn chỉ là cản trở con đường tiến hoá của các Linh hồn, cầu nguyện cho các linh Hồn siêu thoát mới là cách giúp đỡ thực sự và giúp đỡ hữu hiệu các Linh Hồn.

Người Học Viên Nhân Điện là người may mắn nhất bởi vì người Học Viên Nhân Điện là người có năng lực tâm linh siêu hình để cầu nguyện cho các linh hồn được siêu thoát một cách cụ thể, hiệu quả. Với người thân, như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em..., thì lời cầu nguyện linh hồn siêu thoát của người Học Viên Nhân Điện càng thêm hữu mhiệu, điều may mắn hơn nữa là sự cầu nguyện của người Học Viên nhân điện không đòi hỏi bất cứ một nghi thức cúng tế, lễ bái, nhang đèn, qùy lạy..., mà chỉ giản dị là một lời cầu nguyện bằng tư tưởng, hay bằng tâm linh, và chỉ cần cầu nguyện một lần duy nhất, không cần phải nhiều lần: sáng, trưa, chiều, tối..., nghiã là không cần phải có nhiều buổi tế lễ cầu siêu, thất tuần, bát tuần... cho mất công, tốn kém, phiền ohức!
Australia ngày 27/11/2011
Thái Tấn Truyền

No comments:

Post a Comment